Doug Fine (US)

Doug Fine (US)

Doug Fine (US)

NL

Deze Amerikaanse bestseller auteur, journalist, hennep expert en geitenboer staat al heel lang op ons verlanglijstje. In 2011 verhuisde Doug Fine voor een jaar naar Mendocino County, een epicentrum van de Californische cannabiscultuur. Het boek dat hij er over schreef, ‘Too High To Fail: Cannabis and the new green economic revolution’ (2012), blijft een van de beste -en zeker grappigste- boeken over de Amerikaanse cannabiscultuur en de weg naar legalisering. De opvolger, ‘Hemp Bound: dispatches from the front lines of the next agricultural revolution’ biedt een fascinerende inkijk in de wereld van industriële hennep. Doug is een even ervaren als begenadigd spreker, die geen toehoorder onberoerd laat.  

EN

This American bestseller author, journalist, hemp expert and goat farmer has been on our wish list for a long time. In 2011, Doug Fine moved for a year to Mendocino County, an epicenter of the California cannabis culture. The book he wrote about it, ‘Too High To Fail: Cannabis and the new green economic revolution’ (2012), remains one of the best – and certainly funniest – books about American cannabis culture and the road to legalization. The successor, ‘Hemp Bound: dispatches from the front lines of the next agricultural revolution’ offers a fascinating insight into the world of industrial hemp. Doug is as experienced as a gifted speaker, who leaves no listener unmoved.