Ed Rosenthal (US)

Ed Rosenthal (US)

Ed Rosenthal (US)

NL

Iedereen die ooit cannabis heeft gekweekt is schatplichtig aan Ed Rosenthal, The Guru of Ganja. Hele generaties kwekers deden hun eerste kennis op uit zijn boeken en zijn column ‘Ask Ed’, die niet alleen in High Times verscheen, maar ook in talloze Europese tijdschriften. En Rosenthal inspireerde Ben Dronkers om in Amsterdam het Hash, Marihuana & Hemp Museum te openen en is docent aan de Oaksterdam University in Californië. Hij wordt algemeen beschouwd als dé wereldwijde autoriteit op het gebied van cannabis kweken. We zijn vereerd dat Ed Rosenthal naar Amsterdam komt om het tienjarig jubileum van Cannabis Bevrijdingsdag mee te vieren.

EN

Anyone who has ever grown cannabis is indebted to Ed Rosenthal, The Guru or Ganja. Whole generations of breeders gained their first knowledge from his books and his column ‘Ask Ed’, which not only appeared in High Times, but also in countless European magazines. And Rosenthal inspired Ben Dronkers to open the Hash, Marihuana & Hemp Museum in Amsterdam and is a lecturer at Oaksterdam University in California. He is generally regarded as the worldwide authority in the field of cannabis breeding. We are honored that Ed Rosenthal is coming to Amsterdam to celebrate the ten-year jubilee of Cannabis Liberation Day.