Rosaria Ricci

Rosaria Ricci

Rosaria Ricci

NL

Voorzitter van de eerste Cannabis Social Club van ons land, Tree of Life in Amsterdam, sinds 2014. De club probeert een ontheffing te krijgen voor teelt op één centrale locatie ten behoeve van de leden, gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek.

EN

Founder and chairwoman of the first Dutch Cannabis Social Club, Tree of Life in Amsterdam, founded in 2014. The club is trying to get an exemption from the Opium Law for cannabis cultivation at one central location, linked to scientific research.