John en Ines Meijers

John en Ines Meijers

John en Ines Meijers

NL

Door de Nederlandse pers werden ze ‘De model wiettelers uit Bierum’ gedoopt, maar hun heroïsche strijd om de impasse rond de achterdeur te doorbreken bracht hen aan de rand van de afgrond. John en Ines kweekten in alle openheid en brachten alle instanties op de hoogte van hun activiteiten. Ze betaalden hun stroom en zelfs belasting op de winst, teelden veilig en zonder pesticiden en leverden alleen mét bon aan twee vergunde coffeeshops. Toch bleef de doorbraak uit. Nu hopen John en Ines met hun stichting JoinUs deel te kunnen nemen aan het experiment met gereguleerde cannabisteelt.

EN

By the Dutch press they were baptized ‘The model weed growers from Bierum‘, but their heroic struggle to break the deadlock around the back door brought them to the edge of the abyss. John and Ines cultivated in all openness and informed all authorities about their activities. They paid their electricity and even taxed on the profits, cultivated safely and without pesticides and only delivered invoices to two licensed coffee shops. Still, the breakthrough was not forthcoming. Now John and Ines hope to participate in the experiment with regulated cannabis cultivation with their foundation JoinUs.