Rinus Beintema

Rinus Beintema

Rinus Beintema

NL

Met de opening van de eerste Suver Nuver Medical Social Club in Leeuwarden in oktober 2015 startte Rinus Beintema een beweging die zich letterlijk als een olievlek over ons land heeft verspreid. Suver Nuver, Fries voor ‘zeer eigenaardig’, heeft inmiddels negen vestigingen, waar op vaste dagen informatie wordt verstrekt over medicinale cannabis en mensen lid kunnen worden. Meer dan 8.000 leden ontvangen per post wietolie van Suver Nuver en hun aantal groeit met de dag. Tot nu toe durft het Openbaar Ministerie zich nog niet te wagen aan vervolging.

EN

With the opening of the first Suver Nuver Medical Social Club in Leeuwarden in October 2015, Rinus Beintema started a movement that literally spread like an oil slick across our country. Suver Nuver, Frisian for ‘very peculiar’, now has nine branches, where on fixed days information is provided about medicinal cannabis and people can become members. More than 8,000 members receive cannabis oil from Suver Nuver by mail and their number grows by the day. Up to now, the Public Prosecution Department has not yet dared to prosecute.